Krótka historia wskaźnika masy ciała

Jednym z podstawowych sposobów na sprawdzenie, czy nasza waga jest jeszcze w normie, jest wskaźnik masy ciała. Skąd się wziął i jaka jest jego historia?

BMI – opisanie populacji

W ostatnich latach współczynnik ten zyskał olbrzymią popularność. Jest to iloraz masy ciała i kwadratu wzrostu. Określa się go oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Można również sprawdzić wynik dzieci, jednak o osób poniżej 16 roku życia lekarze zalecają stosowanie siatek centylowych. Nie daje jednak precyzyjnego wyniku, służy bardziej do opisania tendencji w populacji. Nie można go również traktować na równi z wynikami badań lekarskich.

Historia współczynnika

Za jego twórców uważa się dwóch badaczy: amerykańskiego psychologa Ancela Keysa oraz Belga Adolphe’a Quételeta. Europejski badacz szukał w swych badaniach przyczyn zgonów w różnych krajach. W jego próbach brali udział ochotnicy różnych narodowości, w różnym wieku. Pozwoliło to na zebranie dość wiarygodnych danych statystycznych. Zaobserwował, że waga ludzka rośnie proporcjonalnie do kwadratu wzrostu, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Ze względu na jego wkład w opracowanie współczynnika, nosi on również drugą nazwę oprócz BMI – wskaźnik Quételeta II.

Możesz również polubić…